Kapitel

För att göra det lättare att snabbt gå in och titta på ett specifikt kapitel i filmen kommer vi att göra dem tillgängliga här så småningom. Men till en början vill vi uppmuntra att man tittar på hela filmen för att få helheten. Därför kommer vi vänta en aning innan vi börjar släppa kapitlen separat.